Zehaztu

Definitzen ari gara nola, non eta noiz jardun behar dugun BEG isuriak murrizteko, xurgapenak handitzeko eta lurraldearen erresilientzia lortzeko.

Klima-aldaketa lurraldearen antolamenduan eta hiri-plangintzan integratuko dugu, eta gidalerroak markatuko ditugu klima-aldaketa integratzeko osasun-, ur- eta energia-politiketan.

Emaitzak:

  1. Klima-aldaketaren eta energia-trantsizioaren plangintza berriaren definizioa
  2. Klima-aldaketara moldatzea lurralde-plan sektorialetan, plan berezietan eta udalen larrialdi-planetan sartzea
  3. Klima-aldaketaren zeharkakotasuna osasun-, ur- eta energia-politiketan

Ekintzak: