Ekintza C.2.1:
Trantsizio energetikoa eta klimatikoa lurraldearen plangintzan guztiz integratzea

C.1.2 ekintzaren emaitzetan oinarrituta, bi pilotu garatzen ari gara: klima-aldaketaren ikuspegia Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialean sartzea eta PuntaZorrotzako Plan Berezian.

Kostu estimatua

211.560 €

Ekintzaren iraupena

2019-2025

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

  • 2020/09/30   ·   983,206 Kb
    Energia Berriztagarrien LPS-aren izapide administratiboa ahalbidetzeko beharrezkoak diren ingurumen dokumentuak eta dokumentu teknikoak