2021/12/20:
Tonpoiko (Bermeo) ingurua garbitzen hasiera

Abenduan hasi dira Tonpoi aldeko (Bermeo) ur-eremuan gauzatu beharreko eraispen, berdintze eta garbiketa-lanak.

Espazio hori osorik berreskuratzeko hasierako lanak dira, bai ingurumenaren, bai gizartearen ikuspegitik, hiri-ingurumariko azpiegitura berde bat sortuz, erabilera publikokoa, irizpide iraunkorrekin eta klima-aldaketara egokituta.

Eremu horrek Natura 2000 Sarean sartuta dagoen eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren gune gisa sailkatutako dagoen 3 km-ko kosta-zerrenda bat du, ingurumen-balio handikoa.

Ingurumen aldetik balio handia duen 3 km-ko zerrenda dago, Natura 2000 Sarekoa, eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako gune gisa dago sailkatuta.

Ekimen hau C.4.2: Hiri- eta landa-konexioa eta lurraldearen erresilientzia hobetzeko funtsezko azpiegitura berdea ekintzan kokatzen da.

Erakunde bazkidea: Bermeoko Udala