Proiektu-mapa

Life IP Urban Klima 2050 proiektuaren jarduketak 5 bloketan banatuta daude:

AZTERTU, DEFINITU, JARDUN, AHALDUNDU, KUDEATU.

KLIMA 2050 Estrategia hiri-ingurunean hedatzen lagunduko duten ekintza zehatzetan xehakatzen da.