Proiektu-mapa

Life IP Urban Klima 2050 proiektuaren jarduketak 5 bloketan banatuta daude:

AZTERTU, DEFINITU, JARDUN, AHALDUNDU, KUDEATU.

Trantsizio energetikoa eta klimatikoa euskal lurraldean sustatzen duten ekintza zehatzetan xehakatzen da.