Ekintza C.9.3:
Klima-aldaketaren ekintzarako gobernantza-eredu berriak diseinatzea

Klima-aldaketaren politikak eskala desberdinetan nola diseinatzen eta ezartzen diren aztertu dugu, Euskadirako klima-gobernantzarako ereduak definitzeko. Eredu horiek hiru esku-hartze mailako proiektu pilotuen bidez balidatuko ditugu (tokikoa/hirikoa, ibai-arroa eta itsasertza).

Kostu estimatua

459.505 €

Ekintzaren iraupena

2020-2025

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

 • 2024/12/31
  Tokiko eremuan klima-aldaketara moldatzeko gobernantza-eredu bat ezartzeko gida
 • 2025/03/30
  Ibai-arroetan klima-aldaketara moldatzeko gobernantza-eredu bat ezartzeko gida
 • 2025/06/30
  Kostaldean klima-aldaketara moldatzeko gobernantza-eredu bat ezartzeko gida
 • 2025/06/30
  Klima-arriskuen gobernantza-eredu bat ezartzeko gida
 • 2025/11/30
  Lurralde historikorako gobernantza-eredu bat ezartzeko gida (aurreko giden integrazioa)