Ekintza C.1.3:
Klima-aldaketaren arloko ekintzak lehenestea

Plangintza energetiko eta klimatikoan sartutako ekintzak aztertzen ari gara, egokienak lehenesteko hainbat irizpidetan oinarrituta: ekonomikoak, kostua/efizientzia, kostua/onura, sozialak, etab.

Kostu estimatua

171.355 €

Ekintzaren iraupena

2020-2025

Arduraduna

Parte-hartzaileak