2023/05/19 - 2023/05/19 :
Klima-aldaketara egokitzeko errekerimenduak hirigintzan

Online

Klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legearen ondorioak hirigintzan

7/2021 Legea mugarria izan da Estatuan ekintza klimatikoari dagokionez, eta, bereziki, klima-aldaketaren inpaktuetara egokitzeari dagokionez. Legeak aurreikusten du klima-aldaketak eragindako arriskuak politika sektorialen planifikazioan eta kudeaketan sartzea, hala nola politika hidrologikoan, kostan, lurralde- eta hirigintza-politiketan, hiri-garapenean, eraikuntzan eta garraio-azpiegituretan, elikagaien segurtasunean eta dietan, eta osasun publikoan.

Garrantzi berezia du azken xedapenetako laugarrenak, zeinak urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina aldatzen baitu. Xedapen horrek barne hartzen du klima-aldaketak lurzoruaren erabileren antolamenduan dakartzan arriskuak kontuan hartzeko beharra, eta eraikingintzaren kalkulua eta diseinua eta garraio-azpiegiturak klima-aldaketara egokitzeko beharra.

Hirigintza-plangintzari aplikatu beharreko errekerimendua

Jardunaldi honen helburua da hirigintza-plangintzari aplikatu beharreko errekerimendu berriari erantzuteko baliabideak, hurbilketak eta adibideak erakustea.

Webinarra toki-administrazioetako (udalak eta foru-aldundiak), administrazio autonomikoetako eta estatuko administrazio orokorretako teknikariei eta politikariei zuzenduta dago.

Webinar pribatua da, eta gonbidapena behar da parte hartzeko

AGENDA

19 MAI.

9:30 am - 9:35 am -- Sarrera -- Efrén Feliu (TECNALIA)

9:35 am - 9:45 am -- Lege-esparrua -- Patricia Klett (Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoa)

9:45 am - 10:05 am -- Metodologia eta baliabideak -- Gemma García eta Efrén Feliu (TECNALIA)

10:05 am - 10:20 am -- Bilboko HAPOaren adibidea -- Susana Ruiz (Bilboko HAPO Bulegoko arduraduna)

10:20 am - 10:30 am -- Itxiera eta hirigintza klima-aldaketara egokitzeko jardunaldi nazionalaren aurkezpena -- Joaquín Farinós (FUNDICOTeko presidentea)

10:30 am - 11:00 am -- Ondorioak eta galderak