Ekintza C.1.2:
Klima-aldaketa lurralde- eta hiri-plangintzan integratzeko gidalerroak

Ekintza honen helburu nagusia da klima-aldaketa integratzeko, eta, bereziki, hari moldatzeko gidalerroak lurralde-antolamendurako eta hiri-plangintzarako tresna desberdinetan definitzea.

Kostu estimatua

37.263 €

Ekintzaren iraupena

2019-2024

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

  • 2020/03/31   ·   2,187 Mb
    Life IP Urban Klima 2050 proiektuaren aurretiko ezagutza-basearen analisia (EAEn gaur arte sortutako klima-aldaketarekin lotutako ezagutza, ikerketa eta ebidentziak)
  • 2022/06/30
    Klima-aldaketa aintzat hartzeko eta lurralde-antolamenduko tresnetan hainbat eskaletara egokitzeko gida metodologikoa
  • 2024/12/31
    Proiektuaren Ekintza desberdinetan sortutako informazioaren analisia