Ekintza C.3.2:
Klima-aldaketa energia-politiketan integratzea

Klima-aldaketa eta, bereziki, aldaketa horretara moldatzea integratzen ari gara erkidegoko energia-politiketan, eredu efizientea, ez hain ahula eta erresilienteagoa lortzeko helburuarekin. Halaber, bi proiektu pilotu jarriko ditugu martxan Bilbon eta Zarautzen, muturreko gertakarien aurrean udaleko banaketa-sareak izan lezakeen klima-arriskua ebaluatzeko.

Kostu estimatua

416.474 €

Ekintzaren iraupena

2019-2023

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

  • 2023/12/31   ·   4,352 Mb
    Euskadirako hiri mailako energia-azpiegituren erresilientziaren garapenari eta hobekuntzari buruzko txosten laburtua klima-aldaketaren ikuspegitik
  • 2023/12/31
    Txosten laburtua erresilientzia-plan baten proposamenarekin (energia-azpiegituretarako moldatze-neurriak)
  • 2023/12/31
    Txosten integratua, klima-aldaketara moldatzeko ikuspegia txertatzeko EEE2030en berrikuspen-dokumentuari egindako ekarpenen eta gomendioen proposamenarekin