Ekintza A.1:
KLIMA 2050 estrategia berrikustea etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik

Klima-aldaketari lotutako testuingurua aldakorra da, eta anbizioa etengabe eguneratzea eskatzen du. Urban Klima 2050 proiektuaren esparruan, KLIMA 2050 Estrategiaren helburuak, helmugak eta jarduketa-lerroak berrikusten ari gara, inpaktu sozioekonomikoarekin batera.

Kostu estimatua

159.469 €

Ekintzaren iraupena

2020-2025

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

  • 2021/06/30   ·   3,579 Mb
    KLIMA 2050 Estrategiaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena (ES, EU)
  • 2023/03/31
    KLIMA 2050 Estrategiaren tarteko jarraipen-txostena
  • 2025/12/31
    KLIMA 2050 Estrategiaren tarteko jarraipen-txostena