Jardun

Proiektu pilotuak abian jartzeko hiru esku-hartze maila bereiziko ditugu: kostaldea, ibai-arroak eta hiriguneak/hiri-periferiak, Euskadiko eta beste eskualde batzuetako beste eremu batzuetara eskalagarriak izango direnak.

Emaitzak:

  1. Natura Konponbideen inplementazioa eta monitorizazioa 3 lurralde historikoetan
  2. Mugikortasun jasangarriko proiektuen garapena Bizkaian eta Araban
  3. Energia berriztagarriak sustatzeko proiektuak gauzatzea
  4. Muturreko uholdeei eta klima-gertakariei aurre egiteko leheneratzeak eta birnaturalizazioak
  5. Hobekuntzak klima-aldaketara moldatzeko monitorizazio-sarean eta iragarpen-sistemetan
  6. Kostalde naturalen nahiz artifizializatuen erresilientzia hobetzea

Ekintzak: