Ekintza C.6.1:
Hiri-kostaren moldaketa

Kostaldeko eremuetan arriskuak saihesteko tresnak ezartzen ari gara: monitorizatzeko bideo-sistemak eta eguraldiaren iragarpen-sistemak. Informazio berria arrisku-prebentzioko planetan integratuko dugu.

Gainera, proiektu pilotu bat garatzen ari gara Zarautzen itsas pasealekuan jarduteko, bertan olatuek eta mareek eragindako inpaktu konbinatua murrizteko asmoz.

Kostu estimatua

756.316 €

Ekintzaren iraupena

2019-2025

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

 • 2020/12/31   ·   1,301 Mb
  Olatuen eta mareen efektu konbinatuak Zarauzko dikean eragindako kaltea minimizatzeko alternatiben diagnostiko- eta ebaluazio-txostena
 • 2021/01/31   ·   6,335 Mb
  Kalte historikoen informazioaren analisiaren eta muturreko gertakarien karakterizazioaren analisiaren txostena eta klima-aldaketaren testuinguruko efektu posibleen berrikuspena
 • 2022/03/31   ·   7,565 Mb
  Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren irudiak eta produktuak jasotzen dituen FTP sistemaren txosten osoa
 • 2021/12/31
  Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari kostaldeko prozesuak monitorizatzeko sare bat garatzeko egindako proposamena
 • 2023/12/31
  Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzarako monitorizazio-sistemak txertatzean erabakiak hartzeko laguntza-sistema
 • 2023/12/31
  Moldatze-planei buruzko informazio berrirako integrazio-txostena Euskadiko klima-aldaketaren aurkako arriskuen prebentziorako planetan
 • 2025/12/31
  Azken txostena eta monitorizatzeko sistemen sarrera Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren eragiketan