2023/07/20 - 2023/07/21 :
Hiri-ingurunearen eta industria-ingurunearen eraldaketa, berroneratzea eta naturalizazioa

Online
Aurrez aurrekoa: Miramar Jauregia - Donostia

Garapen industrialetik nagusi izan den hiri-ereduak lurzoruaren gehiegizko artifizializazioa eta neurri handi batean ibilgailuen trafikora bideratutako espazio publiko txikia duten hiriak sortzea ekarri du. Hiriaren garapena ulertzeko modu horrek asimetria ugari eragin ditu, eta dimentsio anitzeko birsorkuntza-arazoak ekarri ditu.

Ingurumen-, hirigintza- eta zonakatze-parametroekin diseinatutako hiri-barrutiak gaindituta daude dagoeneko, eta hiria berritzeko prozesu integralak egin behar dira, kudeaketa-irizpide eta planifikazio-irizpide berriekin. Halaber, funtzio ekonomiko jakin baterako diseinatutako industriaespazioak zaharkituta geratu dira, eta egiturazko defizitak dituzte, trantsizio-ikuspegi berrietatik birpentsatu eta landu beharrekoak.

Hiri-jasangarritasunaren paradigma berriek hirigintzaren ikusmolde berrituan eragiten dute, eta erantzun bideragarriak ematen zaizkie gizarte-eskaera berriei, ingurumen-parametro askoz zorrotzagoei, energia-eraldaketarako beharrezko prozesuei eta gure hirietako ekonomia- eta enpresa-jardueraren eredu berriei.

Uda Ikastaroaren bigarren edizio honek hiri-jasangarritasunaren paradigma berrietan sakondu nahi du, hiri-narriadurari, klima-aldaketari, energia-krisiari eta aurre egiten ari garen erronka sozioekonomikoei aurre egiteko tresna eraldatzaile eta eraginkor gisa.

Hiri-plangintzan eta -ikuskeran sakontzen hasten diren kontzeptu berriei buruzko saio teorikoak eta irizpide horiek aplikatu edo aplikatzen dituzten hiri-eraldaketen benetako adibideak konbinatzen ditu, hiri-inguruneak birkontzeptualizatzeko eta gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-eskaera desberdinak asetzeko bide gisa. 

Helburuak

Programa

20-07-2023

09:00 - 09:15 -- Erregistroa

09:15 - 09:25 -- Inaugurazio instituzionala. Parte hartzeko ordena:

09:25 - 10:15 --'Hiria berroneratzeko eta naturalizatzeko tresnak Bartzelonako metropoli-eremuan'

10:15 - 11:00 -- 'Hirigintza jasangarri, zirkular eta birsortzailearen irizpideak eta naturan oinarritutako irtenbideen zeregina'

11:00 - 11:30 -- Kafea

11:30 - 12:15 --'Nola bultzatu naturan oinarritutako klima-aldaketaren konponbideak: Urban Klima 2050 Euskadi'

12:15 - 13:30 -- 'Emisio txikiko eremuak eta hirien eraldaketa subertsiboaren erronka'

21-07-2023

09:00 - 09:15 -- Zuzendaritzak jarduera aurkeztea

09:15 - 10:45 -- Mahai-ingurua: 'Hiri-eraldaketarako eta hiri-berroneratzeko jardunbide egokiak'

         Sestao Berri

          Donostiako Sustapena

10:45 - 11:15 -- Kafea

11:30 - 12:15 -- 'Bilbo berriko hirigintza ekologikoa: azpiegitura berdearen plana'

12:15 - 13:00 -- 'Ekonomia hiri- eta industria-inguruneen berroneratzearen zerbitzura'

13:00 - 13:30 -- Amaiera