Gasteizko Udalak Mendebaldea proiektuaren IV. faseari amaiera eman dio, Jundizeko korridore berdean

2023/05/25

2022ko uda amaieran hasi ondoren, amaitutzat eman da Vitroria-Gasteizko Jundiz parkea garatzen ari den Mendebaldea proiektuaren IV. fasea. Jundizko poligonoaren eta A-1 autobidearen artean korridore berde zabal bat sortzea du helburu proiektu honek, eta hasieratik planteatu zen elkarren segidako faseetan. Fase horiek, oro har, ikuspegi komuna dute: ingurune degradatuak leheneratzea, konektibitate ekologikoa hobetzea eta klima-aldaketaren ondorioak arintzea.

IV fase honetan, I. fasea (Lermanda ingurua) eta III. fasea (Ariñez ingurua) hurbileko biztanleguneekin eta jardueraguneekin lotu dira, 10 hektarea inguru hartuta. Margarita kontzejuarekin lotu da parkea iparraldean, eta Ariñiz kontzejuarekin eta Jundizeko Zerbitzu Zentroarekin hegoaldean. Rural Kutxarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen baten ondorioz, esku-hartzea 3,5 hektareatan handitu ahal izan da Jundizko Zerbitzu Zentroaren mendebaldean.

2022an lurrak garbitu, lurrak mugitu eta bideak egin ondoren, 2023ko lehen lauhilekoan ereintzak eta landaketak amaitu ziren, eta 25.087 landare instalatu ziren guztira. Ahalegin gehiena (20.604 landare) lurzati publikoak landatzeko erabili zen, ingurunea paisaiaren aldetik hobetzeaz gain, karbonoa finkatzeko gaitasun handia duten hustubideak sortzeko.

Helburu hori lortzeko, lau baso-tipologia ezarri ziren, betiere Arabako lurraldean formazio eta espezie autoktonoak lehenetsiz, eta kokaleku desberdinetan kokatu ziren, haien eskakizunen eta ezaugarrien arabera: artadiak errepideekin kontaktuan dauden eremuetan edo ezponden kanpoko ertzean; erkameztiak parkearen barrualdean, goragune txikiak edo ezponden barrualdea; sastrakak aurreko formazioen eta belardien arteko trantsizio-eremuetan; eta ibaiertzeko basoak erreken eta ibarbideen ertzetan. Gainera, jarduketa-eremu osoan zuhaixka-heskaiak, aromatikoak eta ibaiertzeko heskaiak ezarri ziren, mugatzeko.

Guztira, Margarita inguruan 27.603 metro koadroko azalera erabili zen dentsitate handiko baso-espezieak landatzeko. Landaketa mota bera A1 autobiaren ondoko 26.272 metro karratu lursail publikotan egin zen. Gainera, landagunearen ondoko berdegune batean, hostoerorkorren neurriko 37 zuhaitz-ale landatu ziren.

Jundizko zerbitzu-zentroaren inguruan 7.291 metro karratu erabili ziren baso-masa ezartzeko. Hala ere, ingurune horretan kontuan hartu behar da beste landaketa bat, CEA-Rural Kutxaren lankidetza-hitzarmen baten ondorioz egin zena, jarduketa-azalera 3,5 ha-tan handitzeko, eta Aríñezeko bizilagunek eta Jundizko Zerbitzu Zentroko erabiltzaileek parte hartu zutena.

Adierazi behar da egindako bide berrian lerrokatze-zuhaitz gisa Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak utzitako grafiosiarekiko erresistenteak ziren 43 zumar (Ulmus minor) erabili zirela.

Azkenik, aldi horretan, lubeta txiki bat egin zen Larrangoiti kalearen ondoan, Aríñez herriko biztanleek erabiltzeko eta gozatzeko konpostaje-gune bat ezartzeko, bai eta bi putzu txiki ere, ura aldi baterako metatzeko eta, horrela, Euskal Herrian mehatxatuta dagoen anfibio bat berreskuratzeko: apo lasterkaria.

Esku-hartze horiekin, Mendebaldea Proiektuaren IV. Faseko obrak amaitu dira, eta, aldi berean, etorkizuneko Jundiz Parke hori finkatzen jarraitu da, Gasteizko Eraztun Berdea udalerriaren mendebalderantz zabaltzen duena. Hurrengo bi urteetan, mantentze-lanak egingo dira landaredia behar bezala sustraitzen dela bermatzeko, bai eta bertara bisitak egiteko ere.

IV. Faseko obrak Eusko Jaurlaritzak toki-erakundeetan garapen iraunkorra bultzatzeko ematen dituen dirulaguntzekin (Klima Aldaketa lerroa), LIFE IP Urban Klima 2050 proiektuarekin (LIFE 18 IPC 0000001) eta Rural Kutxaren Ingurumena eta Tokiko Garapena ardatzaren gizarte-ekintzarekin batera finantzatzen dira, biodibertsitatea sustatzeko eta klima-aldaketaren aurka borrokatzeko.

Laster azalpen-memoria eta egindako esku-hartzeen inpaktuen murrizketaren kalkuluaren xehetasuna argitaratuko dira.

Jarduera horiekin guztiekin, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko inpaktuak urtean 224,69 tona CO2 murriztea aurreikusten da, eta 40 urteko iraupenarekin, guztira 8.022,41 tona CO2

Argibide gehiagorako ere, kontsultatu 2023ko maiatzeko CEA Mintegietako aurkezpena.