Eusko Jaurlaritzak Energia trantsizioari eta klima aldaketari buruzko Lege proiektua onetsi du 2050 aurretik Euskadin klima neutraltasuna lortzeko

2023/05/16

Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak gaur onetsi du Trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko Euskadiko Lege proiektua, erantzunkidetasunaren bitartez deskarbonizazio prozesua azkartzeko helburuarekin. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak sustatu du eta lege proiektuak erraztuko du Euskadi lerrokatu ahal izatea estatu eta nazioarte mailan konprometituta dagoen araudi, politika eta plan guztiekin, eta modu horretan, 2050erako klima neutraltasuna eta energia trantsizio bidezkoa lortuko dira.

Euskadiko Trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko Legea Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako duen konpromisoa da, eta Euskadin klima aldaketa jorratzen duen lehenengo legea da. Ezinbesteko tresna da 2015eko Parisko Akordioan finkatutako helburuari erantzuteko: industrializazio aurreko garaia oinarri hartuta munduko tenperaturaren hazkundea 1,5 °C-ra mugatzea eta klima aldaketaren efektu negatiboak gutxitzea. Horrez gain, Iñigo Urkullu lehendakariak 2019an emandako Klima Larrialdiaren Erakunde Deklarazioa betetzen du. Bertan “ekintza premiazko eta handiak” iragarri ziren 2050ean Euskadi karbonoan neutroa izateko.

Lege proiektua gaur onetsita, Eusko Legebiltzarrera bidaliko da izapidetu dadin. Bertan, ekimen propioz esparru juridiko egonkorra ezartzen da gehienez ere 2050ean Euskadin zero isuri garbien helburua lortzeko. Horretarako, isuriak gutxituko dira eta atmosferako berotegi efektuko gas gehiago xurgatuko dira, horrela, emisio garbien zero maila lortu eta gure lurraldeak klima aldaketarekiko duen erresilientzia handitzeko.

Eskuragarri dauden azken datuak 2020koak dira, eta horien arabera, Euskadiko berotegi efektuko gas isurietan, energiaren, garraioaren eta industriaren sektoreak dira igorle nagusiak, isuri guztien % 84rekin.

Euskadik Europar Batasunaren isuri guztien mapan % 0,5 inguruko kopurua du, eta gure lurraldean industriak duen pisuak eta ezaugarri sozioekonomiko eta geografikoak baldintzatzen dute kopuru hori. Hala eta guztiz ere, trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko gure politika arautzen duen oinarrizko printzipioa erantzukizun partekatua da. Euskadi ezin da atzean geratu, eta gobernuak bere erantzukizunaren zatia barneratu du eta lege proiektu honetan jasotzen den konpromiso sakon eta zorrotzarekin jarduten du, Tapiak azpimarratu duenez.     

Bidezko trantsizioa

“Prozesu hori guztia trantsizio bidezkoaren irizpidea betez gauzatu beharko da eta horrek kontuan hartu beharko ditu kostuen eta kargen banaketa ekitatiboa, inor atzean utzi gabe eta arreta berezia eskainiz sektore ekonomiko, lurralde eta biztanleria zaurgarrienei eta genero, adin edo pertsonen disfuntzioa integratuz, modu horretan, trantsizioa ez dadin bidegabekerien eta desberdintasunen kausa berri bat bihurtu”, esan du Arantxa Tapiak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuak.

Trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko Legeak 2050erako berotegi efektuko gas isuriak gutxitzeko helburua lortzeko, eraldaketa prozesurako erritmo bat ezarri da nazioarteko, Europako eta estatu mailako zuzentarauekin bat etorriz, eta Euskadiko testuinguru sozioekonomikora egokitu da. Helburu horrekin, Eusko Jaurlaritzak Trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren 2050erako ibilbide orria onetsiko du, eta ezagutza zientifiko eta teknologikoan oinarrituta, bidea definituko du klima neutraltasuna eta lurraldearen erresilientzia lortzeko.

Ibilbide orria onetsita egon beharko da gehienez ere legea onetsi eta hurrengo 18 hilabeteetan, eta energia trantsizioaren eta klima aldaketaren estrategien bidez finkatutako helburuen betetze ibilbidea markatuko du. Gehienez ere 10 urte iraungo du, eta helburu kuantitatibo eta sektorialak eta horiek lortzeko jarduketak, tresnak eta baliabideak jasoko ditu.

 Energia trantsizioko jarduketak

2050 aurretik Euskadin klima neutraltasuna lortzeko, lege proiektuan energia trantsizioko jarduketak garatzea jasota dago, besteak beste enpresei, etxeei, administrazioei eta gainerako kontsumitzaileei zuzendutako energia efizientziaren eta berriztagarrien betebeharrak ezartzea, administrazio publikoek energia berriztagarrietako bektore energetiko berriak promozionatzea (hala nola hidrogenoan oinarritutako teknologiak -hidrogeno berdea-); energia elektrikoa eta termikoa biltegiratzearekin lotutako proiektuak eta CO2 jaso eta biltegiratzea ahalbidetzen duten ekimenak promozionatzea; eta mugikortasun jasangarriko planak onestea.

Legeak bestelako sektore eta lurralde politikak jasotzen ditu klima neutraltasunari laguntzeko. Horien esparruan betebeharrak ezarriko dira, adibidez zenbait sektoretan karbono aztarna gutxitzeari zuzendutako isuriak gutxitzeko planak idatzi beharra, eta sektoreen araberako bestelako neurri espezifikoak sortu beharra; administrazio publikoek inguru naturala zaindu eta kudeatzeko efizienteagoak diren jarduketak eta isurien gutxitzeak integratu beharra; eta neurriak ezarri beharra energia efizientzia eta klima aldaketa integratzeko lurraldearen antolamenduan eta azpiegitura eta ekipamendu publikoak eraiki, birgaitu eta kudeatzean planifikatu beharra.        

Legearen berritasun nagusiak

“Trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko Legeak gobernu honek klima eta energia krisiarekiko duen konpromiso irmoa azaltzeaz gain, norabidea aldatzeko aukera ematen du. Horregatik, Legeak ez du zehapen araubiderik, horretarako beste arau batzuk baitaude, hala nola ingurumen administrazioko legea edo Euskadiko ondare naturala kontserbatzekoa”, esan du Tapiak. “Ordea, legeak jasotzen du fiskalitatearen erabilera, eta zerga hobariak ematen dizkie klima aldaketarekiko egokitzapena errazten duten edo berotegi efektuko gas isuriak gutxitzen dituzten jarduketei”, gehitu du sailburuak.

Gainera, onetsitako testuak ekimen hauek ditu: