Esparru estrategikoa

KLIMA 2050 Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiaren segimenduan eta berrikuspenean lortutako informazioari esker, erronkak identifikatu ahal izan dira, eta zenbait hobekuntza lortu, zeinak kontuan izan baitira Euskal Herriko plangintza energetiko eta klimatiko berria garatzeko: 2021-2024 aldirako Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Plana. Plan hori Euskadiko Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren 2050erako Ibilbide Orriaren bezpera da, 2030erako estrategia eta guzti. Bi dokumentu horiek gaur egun garapen-bidean daude, Energia Trantsizioari eta Klima Aldaketari buruzko Legearekin batera.

Europar Batasuna

2020-2030

EBren klima- eta energia-esparrua

 • Isuriak gutxienez % 40 murriztea
 • Energia-efizientzia hobetzea, % 32,5 gutxienez
 • Energiaren azken erabileran gutxienez % 32 berriztagarri izatea.

KAra Moldatzeko Europako Estrategia

 • Moldaketa adimendunagoa: ezagutza hobetzea eta ziurgabetasuna kudeatzea.
 • Egokitzapen sistemikoagoa: politikak garatzen laguntzea maila eta eremu garrantzitsu guztietan.
 • Egokitzapen bizkorragoa: moldaketaren inplementazioa eremu guztietan bizkortzea.

Europako Itun Berdea

Klimaren Europako Legea

Espainia

PNIECC 2021-2030

 • Isuriak % 23 murriztea
 • Energia-efizientzia % 39,5 hobetzea
 • Energiaren azken erabileran % 42 berriztagarri izatea

PNACC 2021-2030

 • Proiekzio erregionalizatuen eguneratzea
 • Ezagutza eta gaitasunak sortzea
 • Arriskuak lehenestea
 • Plan, programa eta araudi sektorialetan integratzea

Klima Aldaketaren eta Energia Trantsizioaren Legea

Euskadi

KLIMA 2050 EUSKADIKO KLIMA-ALDAKETAREN ESTRATEGIA

Euskadi Energia-Estrategia 2030 (3E2023)

2021-2024 Energia Transizioaren eta Klima Aldaketaren Plana

Euskadiko Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Legea

EAEko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legea

Udalerriak

Klima eta energiaren tokiko planak

2021-2024 aldirako Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Planak berotegi-efektuko gas-emisioak murrizten eta energia berriztagarriak sendotzen lagundu nahi du, baina lurraldea egokitzen eta, zeharka, enplegua sortzen eta berrikuntza garatzen ere. Horretarako, helburu zehatz hauek ditu Planak:

 • Berotegi-efektuko gas-emisioak % 30 murriztea.
 • Energia berriztagarrien kuota amaierako energia-kontsumoaren % 20 izatea.
 • Euskal lurraldearen klima-aldaketarekiko erresilientzia ziurtatzea.

2021-2024 aldirako Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Plana 3 ardatz estrategikotan eta 9 jardun-ildotan oinarrituta garatzen da. Ildo horiek 27 lan-eremutan banatzen dira.

Deskargatu dosierra

Deskargatu 2021-2024 ETKAP

2001-2024 Energia Transizioaren eta Klima Aldaketaren Planak klima aldaketa arintzeko jarduketa batzuk proposatzen ditu, hala nola mugikortasun jasangarria sustatzea edo energia berriztagarriak ezartzea. Era berean, erresilientzia lortzera bideratutako jarduketak planteatzen dira, lurraldea, udalerriak, azpiegiturak eta abar moldatuz. Testuinguru horretan, LIFE IP Urban Klima 2050 proiektuak azeleragailu gisa jarduten du klima-ekintza Euskadin aktibatzeko.