Emaitzak

Proiektuko ekintzak ezarriz aurreikusitako emaitzak txostenetan, tresnetan eta bestelako materialetan gauzatuko dira. Hona garrantzitsuenak.

 • 2021/06/30   ·   3,579 Mb
  KLIMA 2050 Estrategiaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena (ES, EU)
 • 2022/03/30
  Aztertutako aldagaien klima-aldaketaren kartografia
 • 2022/03/30   ·   2,033 Mb
  Euskadiko klima-aldaketaren agertokien analisiaren emaitza nagusien laburpen-dokumentua
 • 2020/03/31   ·   2,187 Mb
  Life IP Urban Klima 2050 proiektuaren aurretiko ezagutza-basearen analisia (EAEn gaur arte sortutako klima-aldaketarekin lotutako ezagutza, ikerketa eta ebidentziak)
 • 2020/09/30   ·   983,206 Kb
  Energia Berriztagarrien LPS-aren izapide administratiboa ahalbidetzeko beharrezkoak diren ingurumen dokumentuak eta dokumentu teknikoak
 • 2021/06/30   ·   2,276 Mb
  2021-2024 Ekintza-plana
 • 2021/10/31   ·   790,079 Mb
  Klima-aldaketak uholdeetan dituen efektuen azterketa
 • 2020/12/31   ·   37,999 Mb
  Vitoria-Gasteiz osorako inplementatutako edo proiektuan dauden naturan oinarritutako irtenbideen katalogoa
 • 2020/12/31   ·   7,881 Mb
  Proiektu pilotuen urteko jarraipen-txostena
 • 2020/12/31   ·   1,301 Mb
  Olatuen eta mareen efektu konbinatuak Zarauzko dikean eragindako kaltea minimizatzeko alternatiben diagnostiko- eta ebaluazio-txostena
 • 2021/01/31   ·   6,335 Mb
  Kalte historikoen informazioaren analisiaren eta muturreko gertakarien karakterizazioaren analisiaren txostena eta klima-aldaketaren testuinguruko efektu posibleen berrikuspena
 • 2021/05/20   ·   6,113 Mb
  Portuen barruko gaur egungo eta klima-aldaketaren agertokietako uholde-koten eta gertuko portu- eta hiri-ingurunearekiko afekzioaren txostena
 • 2021/06/30   ·   3,126 Mb
  Donostiako naturan oinarritutako irtenbideen mapa potentziala
 • 2021/10/15   ·   9,948 Mb
  Mugikortasun elektrikoaren eta espezifikoki bizikletaren azterketa- Nerbioiko parke lineala
 • 2021/10/15   ·   8,299 Mb
  Mugikortasun elektrikoaren eta espezifikoki bizikletaren azterketa- Zadorraren ibilbide berdea
 • 2021/11/15   ·   482,660 Kb
  Egungo atalaren egonkortasunaren eredu fisikoaren saiakuntzaren eta Ondarroako portuko babes-dikearen indartzearen emaitzen txostena
 • 2021/12/31   ·   3,764 Mb
  Vitoria-Gasteizko mehatxu-mapak
 • 2021/12/31   ·   9,653 Mb
  Proiektu pilotuen urteko jarraipen-txostena
 • 2021/12/31   ·   492,342 Kb
  Ondarroako portuko kanpoko babes-dikearen indartzearen eraikuntza-proiektuaren laburpena
 • 2021/12/31   ·   3,285 Mb
  EAEko portuetatik gertu dauden hiri-inguruneen babesa maximizatzeko ekintza-proposamenak
 • 2022/03/31   ·   7,565 Mb
  Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren irudiak eta produktuak jasotzen dituen FTP sistemaren txosten osoa
 • 2020/06/30   ·   2,226 Mb
  Egungoegoeraren analisia herritarren ahalduntzeari eta konpromisoari dagokionez
 • 2021/10/31   ·   40,205 Mb
  Euskadiko klima eta energiaren tokiko planak egiteko gida (EN, ES, EU)
 • 2021/12/30   ·   1,585 Mb
  BEG isuriak murrizten laguntzen duten ordenantzen eta tresna fiskalen ereduen azterketa
 • 2022/12/31   ·   1,109 Mb
  KLIMA Estrategia Euskadiko hiri-politika sektorialetan integratzeari buruzko txostena