Ekintza A.2:
EAEko klima-arriskuaren analisia zabaltzea

Azken urteotan, hainbat ikuspegitatik landu da klima-arriskua Euskadin: itsas mailaren igoera, tenperatura eta prezipitazio-agertokiak edo udalerrietako klima-arriskua, besteak beste. Ekintza honetan aldagai berriak sartzen ari gara klima-agertoki erregionalizatuetan, hala nola hezetasuna, haizea eta eguzki-erradiazioa, prezipitazio eta tenperatura-analisia zabalduz RCP 4.5 agertokian.

Gainera, Euskadiko higadura hidrikoaren arriskua proiektatzen ari gara. Horretarako, Gipuzkoako lerradurak aztertuko ditugu, gainerako lurraldeetara estrapolatzeko moduko metodologia diseinatzeko.

Kostu estimatua

237.886 €

Ekintzaren iraupena

2019-2023

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Emaitzak

 • 2022/03/30   ·   2,033 Mb
  Euskadiko klima-aldaketaren agertokien analisiaren emaitza nagusien laburpen-dokumentua
 • 2023/12/31   ·   220,058 Mb
  Datu litologiko eta prezipitazioen bidez higadura-arriskuaren kalkulua
 • 2022/03/30
  Aztertutako aldagaien klima-aldaketaren kartografia
 • 2023/12/31
  Ikuspegi metodologikoa - Lerradurak klima-aldaketaren agertokietan