2022/03/29 :
Climate Chancek 2022ko Tokiko Ekintza Txostenaren aurkeztu diu. Txosten horretan, Urban Klima 2050 proiektua nabarmentzen da, jardunbide onenetako bat baita.

Online

Climate Chance, Aukera Klimatikoaren Behatokiak argitaratutako azken txostenaren aurkezpena. Bertan, Urban Klima 2050 proiektua nabarmentzen da, klima-aldaketara egokitzeko jardunbide egokiaren adibide gisa, “lurraldean klima ekintza handinahiak hedatzeko”.

Aukera Klimatikoaren Behatokiko #BT2022 Tokiko Ekintza Klimatikoari buruzko Sintesi Orokorraren Txostenak berotegi-efektuko gasen joera globalen historia kontatzen du, tokiko eta eskualdeko gobernuen ekintzen bidez. Lankidetza klimatikoko nazioarteko 13 sare eta ekimenen ekarpenekin eta 16 kasu-azterketarekin, 2022 txostenak tokiko eta eskualdeetako gobernuei beren ekintza klimatikoak hobeto kudeatzeko aukera ematen dieten azken aurrerapenak aztertzen ditu, satelite bidezko emisio-neurketetatik hasi eta bidezko trantsizioan Europako eskualdeek duten zeregineraino.

Ordua: 11:00