Aztertu

KLIMA 2050 Estrategia jarraipenen eta ebaluazioen bidez berrikusi dugu, etengabeko hobekuntzaren ikuspegiarekin. Gainera, Euskadiko klima-arriskuaren analisia zabaltzen ari gara, gure lana klima-anbizioko testuinguru berrira bideratuz planteatzen zaigun erronka lortzeko.

Emaitzak:

  1. 2050 Estrategiaren berrikuspena
  2. Aldagai berriak sartzea, hala nola hezetasuna, haizea eta eguzki-erradiazioa klima-agertoki erregionalizatuetan
  3. Prezipitazio- eta tenperatura-analisia zabaltzea RCP 4.5 agertokian
  4. Lerraduren arriskua aztertzea Gipuzkoan eta gainerako lurraldeetara transferitzea

Ekintzak: