Ahaldundu

Administrazioko langileekin eta herritarrekin lankidetzan ari gara klimaren aldeko kontzientzia eta ekintzarako urratsak sustatzeko.

Aldaketa erraztuko dugu prestakuntzaren eta tresna berrien diseinuaren bidez.

Emaitzak:

  1. Herritarren parte-hartzea eta konpromisoa areagotzeko baliabideak eta ekintzak prestatzea
  2. Herritarren zientziaren plataforma abian jartzea
  3. Administrazio publikoko langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak garatzea
  4. Erosketa publikoaren kategoriak eta ingurumen-irizpideak egokitzea klima-aldaketaren arloan
  5. Udal mailan klima-ekintza errazten duten tresnak garatzea
  6. Klima-aldaketaren arloko finantzaketa-mekanismoak identifikatzea

Ekintzak: