URBAN KLIMA 2050

gure natura da :
gustokoak ditugu erronkak

EUSKADIKO EKINTZA KLIMATIKORAKO PROIEKTURIK HANDIENA DATOZEN URTEETARAKO

KLIMA ALDATZEN ARI DA,
ETA HAUEK DIRA
ONDORIOAK EUSKADIN
k
Icon 1
ITSAS MAILAREN IGOERA:
KOSTALDEKO EKOSISTEMEI ETA
UDALERRIEI ERAGINGO DIE
1 k
Icon 2
ALDAKETAK PREZIPITAZIO-SISTEMAN.
EURI ARINEKO EGUNAK MURRIZTEN DIRA,
ETA PREZIPITAZIO HANDIAK
MAIZAGO GERTATZEN DIRA
2 k
Icon 3
TENPERATURAK
PROGRESIBOKI
IGOTZEA
3

ERRONKA BAT DUGU EUSKADIN: KLIMA-ALDAKETA

EKINTZEI EKIN DIEGU

EUSKADIKO KLIMA-ALDAKETAREN "KLIMA 2050" ESTRATEGIAREKIN

BEG ISURIAK MURRIZTEA

2030 berotegi-efektuko gasen isuriak % 40 murriztea

2050 gasen isuriak % 80 murriztea

2050 energia berriztagarrien kontsumoa % 40 handitzea

LURRALDEA EGOKITZEA

Euskal lurraldearen klima-aldaketaren aurkako ERRESILIENTZIA ziurtatzea

GURE HELBURUA DA KLIMA 2050 ESTRATEGIA EAEn HEDATZEA

EUROPAR BATASUNAK ONETSI DU URBAN KLIMA 2050 PROIEKTUA, KLIMA-ALDAKETA ARINTZEKO ETA/EDO KLIMA-ALDAKETARI EGOKITZEKO PROIEKTU INTEGRATUEN AREAREN BARRUAN. GARRANTZI HANDIKO LIFE PROIEKTU INTEGRATUA DA:

6 urteko iraupena

19,8 milioi euroko zuzeneko inbertsioa (10,2 milioi Europar Batasunarenak)

625 milioi euro mobilizatzea aurreikusten da

20 entitate bazkide

40 ekintza zehatz barne hartzen ditu

Proiektu hau sortu da Europar Batasuneko beste eskualde batzuetan errepikatzeko asmoarekin.

GURE HELBURUA DA KLIMA 2050 ESTRATEGIA EAEn HEDATZEA

HELBURU ESPEZIFIKOAK

1.Klima-aldaketa lurralde-plangintzan eta sektoreko politiketan integratzea (osasuna, ura eta energia)

2.Ekintzak abiatzea hiru area pilotutan: kostan, ibai-arroetan eta hiriguneetan

3.Klima 2050 Estrategiaren 24 jarduketa-lerroak ezartzea.

4.Gobernantza hobetzea klima-aldaketaren esparruan

5.Proiektuan garatutako kasu praktikoak lurraldeko beste area eta eskualde batzuetara transferitzea

KOORDINATZAILEAK

BAZKIDEAK

IKUSI GEHIAGO IKUSI GUTXIAGO

URBAN KLIMA 2050ek KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EUSKADIKO ESTRATEGIAREN 9 JOMUGAK LORTZEN LAGUNTZEN DU

JOMUGA 1

Karbono urriko energia-eredu baten aldeko apustua egitea

JOMUGA 2

Isuririk gabeko garraio baterantz hurbiltzea

JOMUGA 3

Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia handitzea

JOMUGA 4

Natura-ingurunearen erresilientzia handitzea

JOMUGA 5

Lehen sektorearen erresilientzia handitzea eta haren isuriak murriztea

JOMUGA 6

Hiri-hondakinak sortzea murriztea eta tratamendurik gabeko zero hondakina lortzea

JOMUGA 7

Arriskuei aurrea hartzen diegu

JOMUGA 8

Berrikuntza, hobekuntza eta ezaguntza-transferentzia bultzatzea

JOMUGA 9

Euskal administrazio publiko arduratsua, eredugarria eta erreferentea klima-aldaketari dagokionez

URBAN KLIMA
2050ren JARDUKETA-AREAK

HIRIGUNEAK ARROAK KOSTAK

GURE INPAKTUA:

1.129,41

KM2 eta

933.039

PERTSONA

URBAN KLIMA 2050EN EKIMENAK BOST BLOKETAN BANATZEN DIRA, LIFE DEIALDIAK BERAK MARKATUTAKOEZ GAIN.ANALISIA

Lehenik eta behin, analisi bat egiten da. Alde batetik, KLIMA 2050 Estrategia berrikusten da, bere ekintza-planen bidez eta etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik. Bestalde, EAEren arrisku klimatikoaren analisia zabaltzen da garatu gabe dauden alderdiei dagokienez.

gehiago irakurri

DEFINIZIOA

Ekimenen definiziora pasatzen da: nola, non eta noiz jokatu behar den isuriak murrizteko eta lurraldearen erresilientzia lortzeko; horrez gain, klima-aldaketa politiketan integratzeko gidalerroak markatzen dira.

gehiago irakurri

JARDUERA

Proiektu pilotuak jartzen dira martxan gure lurraldeko hiru area zehatzetan: kostan, ibai-arroetan eta hiriguneetan/hiri-inguruetan, etorkizunean beste udalerri, eskualde edo arro batzuetara eskalatzeko asmoz. Proiektuak hiriguneetan garatzen dira gehienbat: Bakio, Bermeo, Bilbo, Donostia-San Sebastián, Gernika-Lumo, Vitoria-Gasteiz eta Zarautzen. Pilotuak dauden hiri-inguruko areak Urdaibai, Debabarreneko kosta eta Arabako Errioxa dira. Butroe, Oka, Ibaizabal, Deba, Urumea, Zadorra, Baia eta Ebro ibaietan proiektuak lantzen dira, beren arroetan edo bokaleetan.

gehiago irakurri

AHALDUNTZEA

Bai herritarrekin eta bai Administrazioarekin lotutako langileekin lan egiten da, ohiturak aldatzea lortzeko trebakuntzaren bidez eta bide horretan aurrera egiteko aukera emango diguten tresna berriak diseinatuz.

gehiago irakurri

KUDEAKETA

Bloke honen esparruan, egiturak sortuko dira klima-gobernantzarako; esate baterako, klima-aldaketaren hub-a, helburu nagusi gisa klima behatzea izango duena, eta klima-gobernantzarako eredu berriak definituko dira.

gehiago irakurri

PARTE-HARTZEAREN
EKINTZA
PILOTUAK


HIRIGUNEAK

IBAI ARROAK

KOSTAK
HIRIGUNEAK
IBAI ARROAK
KOSTAK

IRTENBIDE NATURALAK ETA HAIEN ONURAK

kintza honen bidez, udal-mailan irtenbide natural onenak hautatzen, diseinatzen eta abiarazten lagunduko duten metodologiak eta tresnak diseinatuko dira. Gainera, proiektu pilotu bat abiaraziko da Euskadiko hiru hiriburuetan. Halaber, abiarazitako ekintzen eraginkortasunaren jarraipena egingo da.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

1.048.810€

Ekintzaren iraupena:

2019-2025

 

PARTE-HARTZAILEAK

HIRI- ETA LANDA-EREMUEN ARTEKO LOTURA ETA LURRALDEAREN ERRESILIENTZIA HOBETZEKO FUNTSEZKOA DEN AZPIEGITURA BERDEA

Ekintza honen bitartez, hiru lurralde historikoetan banatutako zazpi proiektu gauzatuko dira. Bermeon, narriatutako hiri-inguruko eremuak berreskuratuko dira klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeko, eta nekazaritza ekologikoko jardunbideak sustatuko dira. Gasteiz inguruan, helburua izango da Aramangelu/Basaldea parkeko tokiko nekazaritza ekologikoa sustatzea, kanpoaldeko degradatutako eremuak leheneratzea –Bermeoko eredu berari jarraituz–, eta udaleko sektore agroekologiko guztiak ere sailkatzea. Donostian, Artikutzako presa naturalizatuko da. Azkenik, Debabarrena eskualdean, ingurua naturalizatzeko eraztun berde bat sortuko da.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

2.090.147€

Ekintzaren iraupena:

2019-2025

PARTE-HARTZAILEAK

MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA OSASUNGARRIA

Ekintzaren helburua mugikortasun jasangarriagoa sustatzea da. Jarduketei dagokienez, besteak beste, bizikleta elektrikoen sare publikoa sortuko da Gasteizko hiri-inguruan, baita oinezkoentzako eta bizikletentzako bideen sistema bat ere, Ibarrangeluko udal-eremuan, Urdaibai Biosfera Erreserban.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

968.391€

Ekintzaren iraupena:

2019-2025

 

PARTE-HARTZAILEAK

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK INPLEMENTATZEA

Ekintzaren helburu nagusia da hainbat energia-iturri berriztagarriren proiektuak sustatzea. Horretarako, bi frogapen-proiektutan lan egingo da Arabar Errioxan, mahastien inausketaren hondakinak biomasa gisa berrerabiltzeko. Gainera, energia minieolikoko (100 kW instalatuta) hiru proiektu egingo dira, lurralde historiko bakoitzeko bana. Halaber, Bermeoko portuan sistema bat hidrotermala garatuko da; Donostian, autokontsumoko lau proiektu ezarriko dira, eta, Araban, energia berriztagarriak inplementatuko dira landa-inguruan autokontsumoa sustatzeko.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

2.756.786€

Ekintzaren iraupena:

2019-2025

PARTE-HARTZAILEAK

IBAI-ARROETAKO IRTENBIDE NATURALAK

Ekintzaren helburu nagusia etorkizuneko ibaien uholdeak prebenitzea da, hainbat ibaitan irtenbide naturalak abiaraziz. Arro hauetan esku hartuko da: Bakioko Estepona ibaian, hiri-padura bat sortuko baita; Donostiako Errekatxulo ibaian, erreka berriz naturalizatuko baita, eta Natura 2000 Sareko ibarbasoak basoberrituko dira Araban.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

1.372.276€

Ekintzaren iraupena:

2019-2023

 

PARTE-HARTZAILEAK

UR-HORNIDURAREKIN LOTUTAKO EGOKITZAPEN-NEURRIAK

Helburua Baia ibaiaren ur-horniduraren alternatibak aztertzea da, klima-aldaketaren agertokiak aintzat hartuz.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

100.000€

Ekintzaren iraupena:

2020-2021

HIRI-KOSTALDEA EGOKITZEA

Ekintza hau kostaldean arriskuak prebenitzeko tresna berriak inplementatzera bideratuta dago. Pilotua Zarautzen gauzatuko da, leku jakin batzuetan kamerak jarriz. Gainera, koordinazioaren hobekuntza, eguraldiaren iragarpena egiteko sistemen hobekuntza eta arriskuen prebentziorako plan berriaren integrazioa barne hartuko ditu.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

756.316€

Ekintzaren iraupena:

2019-2025

 

PARTE-HARTZAILEAK

PORTUAK EGOKITZEA

Ekintza honen bitartez, portuen egungo egoeraren eta haien klima-arriskuaren azterketa estrategikoa egingo da. Gainera, hiri-eremuan garatutako uholdeen kontrako babesak eta klima-aldaketari dagokionez izan duten bilakaera ebaluatuko dira.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

225.421€

Ekintzaren iraupena:

2020-2021

PARTE-HARTZAILEAK

KOSTALDE NATURALETAKO EGOKITZAPEN-NEURRIAK

Ekintza hau Lagako hondartza modu integralean leheneratzera bideratuta dago, lurraldearen erresilientzia handitzeko. Horretarako, hainbat neurri gauzatuko dira Oka ibaiaren arroan, hiru ingurunetan: estuarioan, hondartzetan eta itsaslabarretan.

gehiago irakurri

Kostu estimatua:

1.724.366€

Ekintzaren iraupena:

2022-2025

 

PARTE-HARTZAILEAK

Para más información, descárgate el dossier completo